Blenchmark.com

17 oktober 2017

Deze website is op eigen initiatief gemaakt voor de Blender 3D community. Blenchmark.com werkt samen met een benchmark plugin voor Blender 3D, die de snelheid van de gebruikte machine meet. Doordat deze plugin ook door DeMaCom gemaakt is werkt deze naadloos samen met Blenchmark.com. De plugin , die geschreven is in python, stuurt de meetresultaten naar Blenchmark.com die deze vervolgens in grafieken weergeeft. De benchmark service wordt de Blender 3D community gratis aangeboden.

De website is gebouwd met de opensource software Drupal.